Moje codzienne smutki i radości :)Nie. Bardzo często normalny dzień pracy nauczyciela to znacznie więcej niż 8 godzin.
Wierz mi. Znam kilku w sumie i wiem jak to wygląda naprawdę.
Co nie znaczy, że nie ma obiboków i lawirantów, ale to margines.


Tak, zgadzam sie. Jesli chodzi o czas poswiecony pracy pamietajmy jeszcze o feriach i wakacjach. To zasłuzony odpoczynek po wyczerpujacej pracy nauczycielskiej.Mimo ze tygodniowe pensum nauczyciela wynosi tygodniowo 18 godzin plus 1 godzina nieodpłatna ( to jakis dziwoląg ustawowy), wychowawcy przedszkolnego 25 godzin to dobry nauczyciel poswieca pracy wiecej czasu, ale czy wiecej niz 40 godzin to nie wiem. Byc moze.
Wracajac do urlopu zdrowotnego. Gwarantuje go Karta Nauczyciela. Nie wiem, czy to co wiem jest aktualne, ale by dostac taki urlop wystarczy wniosek i zaswiadczenie od lekarza o stanie zdrowia. Chyba! bo nie mam pewnosci, wnioskujacy nie musi przechodzic przez zadne komisje lekarskie, otrzymuje takie wynagrodzenie jak za czas pracy. Jednorazowo urlop nie moze byc dłuszy niz rok, ale w sumie razem do kupy, przez wszystkie lata pracy moze sumowac sie do 3 lat. To jest przywilej, byc moze słuszny, ale kosztowny.

" />Myślę o tym, aby gdzieś pod koniec maja złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego bez odbywania stażu (na podstawie:art. 9e ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela). Jestem nauczycielem mianowanym od 8 lat. W ostatnim roku szkolnym byłam jednak przez 10 miesięcy do końca czerwca na urlopie zdrowotnym. Czy ten urlop nie przeszkodzi mi w moich planach? Nie bardzo rozumiem kolejne zapisy dotyczące nieprzerwanego okresu pracy i urlopowania.

" />Zdaję sobie sprawę z tego, że nie takiej wiadomości oczekiwałaś, ale cóż...

A z tymi przepisami napiszę tak:
Jak już pisałam, kodeks pracy daje ochronę przed zwolnieniem pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym (Art. 186 1. § 1) oraz w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego (Art. 177. § 1).

Nie ma zaś przepisów chroniących przed zwolnieniem, czy zmniejszeniem liczby godzin pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym. Zatem jesteś traktowana, jak każdy inny nauczyciel.

Jeśli więc brakuje godzin dla zatrudnionych nauczycieli, dyrektor musi coś z tym zrobić.
Może więc:
- rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub, na jego wniosek przenieść go w stan nieczynny (art. 20 ust. 1. pkt. 2)
- ograniczyć zatrudnienie wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia (art. 22 ust. 1 i ust. 2)
- nałożyć obowiązek uzupełnienia etatu w innej szkole (art. 22 ust. 1)

Wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem nauczycieli oraz rozwiązywaniem z nimi stosunku pracy reguluje Karta Nauczyciela <- kliknij w link.
Zerknij na rozdział 4 - Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, a zwłaszcza na przepisy, które podaję wyżej.

" />Witam
O urlopie zdrowotnym raz jeszcze- nie wiem, czemu mam takie "szczęście" , że wciąż mam z tym jakies zamieszanie.
Na orzeczeniu lekarskim mam napisane , że zaczyam urlop 25 VI 2010 do 24 VI 2011. Dzis dyrektor powiedzial mi, że przyzna mi urlop z dniem 1 wrzesnia. Bo na stronie kuratorium znajduje sie zapis :
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ma upoważnienie wyłącznie do orzekania o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz o wymiarze tego urlopu. Nie posiada natomiast nadanego ustawą uprawnienia do wskazania daty rozpoczęcia urlopu.
Wyłączne kompetencje w tym zakresie posiada dyrektor szkoły lub placówki, który powinien udzielić zaleconego urlopu dla poratowania zdrowia bez zbędnej zwłoki, jednakże z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
Powyższe oznacza, że wskazana przez lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia data jego rozpoczęcia, jak i moment złożenia przez uprawnionego nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu, nie wywołują bezpośrednio skutków prawnych dla dyrektora szkoły . Wiążący nauczyciela jest jedynie dzień wskazany przez dyrektora szkoły, jako data rozpoczęcia urlopu.
Celem urlopu jest powstrzymanie się od pracy, czyli skutki prawne urlopu dla poratowania zdrowia związane są ze świadczeniem pracy. W okresie wakacji (czyli w okresie nieświadczenia pracy) nie istnieje potrzeba ani konieczność podejmowania przez dyrektorów szkół i placówek jakichkolwiek decyzji skutkujących zwolnieniem z wykonywania pracy, bowiem nauczyciele jej nie wykonują. W tej sytuacji złożone przez nauczycieli wnioski w okresie wakacji powinny być rozpatrzone w dniu 1 września czyli w dniu , w którym rozpoczynają się zajęcia w szkole.
Ale w mojej szkole to oznacza , ze tydzien lipca i ostatni tydzien sierpnia musze jeszcze pracowac- komisje itp. A mam rózne wizyty lekraSKIE, zabiegi itp.
Pytanie: czy dyrektor moze tak przesunac termin? Czy mam sie upierac, czy juz dac sobie spokoj, bo nie wplynie to na moj urlop nawet jesli zmiany w Karcie nastąpią w nowym roku szkolnym?

" />Jestem nauczycielem dyplomowanym i pracuję w 3 szkołach. W jednej szkole (pracuję w niej trzeci rok) według mnie spełniam warunki dla otrzymania urlopu zdrowotnego, czyli: od tego roku szkolnego mam umowę na czas nieokreślony, pełny wymiar godzin (dotychczas nie mogłam skorzystać z urlopu zdrowotnego, ponieważ pracując od 9 lat w szkole, nie miałam pełnego etatu). W pozostałych szkołach warunków tych nie spełniam. Co powinni zrobić pozostali pracodawcy jeżeli złożę wniosek o urlop zdrowotny w szkole w której spełniam warunki jego uzyskania. Czy automatycznie w pozostałych przechodzę na urlop zdrowotny???
W Karcie Nauczyciela są opisane warunki uzyskania takiego urlopu, jednakże nie napisano nic co można by odnieść do mojej sytuacji, a ponadto napisano, że podczas urlopu zdrowotnego nie można wykonywać żadnej pracy zarobkowej (co wydaje się powinno być odpowiedzią na moje pytanie - automatycznie przechodzę na urlop). Ponawiam pytanie: co w pozostałych dwóch szkołach (jedna szkoła: umowa
na czas nieokreślony od 1 września 2008r., pełny wymiar godzin. Druga szkoła: umowa na czas nieokreślony, niepełny wymiar godzin. Trzecia szkoła: umowa na czas określony, niepełny wymiar godzin).
Z dotychczasowej analizy oraz otrzymanej ustnej odpowiedzi osoby "kompetentnej" dowiedziałam się, że w pozostałych dwóch szkołach, w których nie spełniam warunków uzyskania url. dla podratowania zdrowia powinnam przejść na urlop bezpłatny. Według mnie takie rozwiązanie problemu jest krzywdzące jako dla pracownika, nie tylko ze względów finansowych i trudne do zaakceptowania. Uważam, iż uzyskując prawo do urlopu zdrowotnego w jednej szkole status pozostałych umów powinien być taki sam jak w tej szkole w której spełniam warunki.
Bardzo proszę o konkretną odpowiedź, z wyszczególnieniem podstaw prawnych, które mogą opisany przypadek jasno i precyzyjnie wyjaśnić. Być może mylę się, ale nie uzyskałam do tej pory żadnej odpowiedzi od kompetentnych osób, które by były w stanie oprzeć swoją odpowiedź na konkretnych zapisach prawnych.
Ponieważ sprawa jest dla mnie nagląca ze względu na kończący się urlop macierzyński bardzo proszę o odpowiedź bądź kontakt telefoniczny (lub podanie tel - chętnie oddzwonię).
Z góry dziękuję za odpowiedź, Gosia

" />Możliwości zatrudnienia w Niemczech w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Obywatele polscy mogą podejmować w Niemczech pracę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy

Obywatele polscy mogą podejmować w Niemczech pracę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Pracownicy-goście mogą podejmować pracę tylko w swoim, wyuczonym zawodzie. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się uznanie 3-letniego doświadczenia zawodowego za równoznaczne z ukończeniem kształcenia zawodowego.

Jednostkami koordynującymi są: po stronie niemieckiej Centralny Urząd Pośrednictwa Pracy (Zentralstelle fĂźr Arbeitsvermittlung , ZAV) w Bonn, a po stronie polskiej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które współpracuje z Wojewódzkimi Urzędami Pracy. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w charakterze pracownika-gościa powinni zwracać się do urzędów pracy właściwych dla miejsca zamieszkania, gdzie otrzymają niezbędne informacje i formularze zgłoszeniowe. Tam tez należy składać podanie o pracę. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku niemieckim i dołączyć do niego następujące dokumenty:

świadectwo kształcenia zawodowego lub świadectwa 3-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie, który jest przedmiotem wniosku (z uwierzytelnionym tłumaczeniem);
życiorys w języku niemieckim z podaniem ukończonych szkół i zdobytego doświadczenia zawodowego;
świadectwa pracy (z uwierzytelnionym tłumaczeniem);
dokument o niekaralności;
2 aktualne zdjęcia;
wynik testu językowego przeprowadzonego przez uznanego nauczyciela lub tłumacza języka niemieckiego;
umowa o pracę lub pisemna zgoda pracodawcy na zatrudnienie - o ile kandydat już je posiada.
Pracownik-gość może ubiegać się o pracę jedynie za pośrednictwem ZAV. Także pracodawca w Niemczech ma prawo wystąpić o zatrudnienie konkretnej osoby z Polski. W takim wypadku kandydat po otrzymaniu umowy o pracę, bezpośrednio od pracodawcy, we własnym zakresie załatwia w Polsce w/w formalności. Pośrednictwo ZAV jest dla obywateli polskich bezpłatne. Podstawą otrzymania zgody na pracę jest umowa o pracę. Powinna ona uwzględniać następujące kwestie:

pracownik-gość powinien być zatrudniony jako specjalista, a nie jako personel pomocniczy;
okres zatrudnienia powinien wynosić co najmniej 1 rok;
wygodniowa liczba godzin pracy powinna odpowiadać uregulowaniom taryfowym lub zwyczajowym w danej branży - w wymiarze pełnego etatu;
prawo do urlopu;
wynagrodzenie brutto, odpowiadające uregulowaniom taryfowym (najczęściej wysokość odpowiada wynagrodzeniu w pierwszym roku zatrudnienia);
obowiązek zapewnienia przez pracodawcę zakwaterowania;
Pracownik podlega w Niemczech obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz zobowiązany jest do zawarcia miejscowej umowy ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach procedury uzyskania pozwolenia na pracy, lokalny urząd pracy w Polsce wysyła komplet dokumentów kandydata do Ministerstwa, które z kolei przekazuje je do ZAV. Każdy kandydat musi wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Po spełnieniu wszystkich wymagań ZAV wydaje kandydatowi dopuszczenie do pracy w charakterze pracownika-gościa i wraz z umową o pracę wysyła je do odpowiedniego urzędu pracy w Polsce, który przekazuje je kandydatowi.

Adresy kontaktowe: ZAV - Zentralstelle fĂźr Arbeitsvermittlung Internationale Arbeitsvermittlung, 53107 Bonn
tel. +49 228 7131326, fax: +49 228 7131166
e-mail: Bonn-ZAV.osteuropa@arbeitsamt.de

[quote]Art. 6a.
1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.[/quote]
1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie [b]później[/b] jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, (...)

[quote]4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca;
2) ocena dobra;
3) ocena negatywna.[/quote]
4. Ocena pracy nauczyciela [b]jest wyrażana według następującej skali:
1) poziom 1 - najniższy;
2) poziom 2 - niski;
3) poziom 3 - średni;
4) poziom 4 - wysoki;
5) poziom 5 - bardzo wysoki;
6) poziom 6 - wybitny.
4a. Minister właściwy do spraw edukacji określa w drodze rozporządzenia kryteria, które musi spełnić

nauczyciel, aby uzyskać daną ocenę.
4b. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Szkoły i organem prowadzącym może uzupełnić kryteria o jedno, dodatkowe, uwzględniające specyfikę szkoły lub regionu.[/b]

[quote]5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.[/quote]
5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu [b]zobowiązany jest[/b] zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego[b], rady pedagogicznej i rady rodziców[/b].
(...)
14. Ocena ustalona dla nauczyciela powoduje zmianę bazowej stawki wynagrodzenia, według następujących zasad:
a) poziom 1 - 75% stawki bazowej,
b) poziom 2 - 90% stawki bazowej,
c) poziom 3 - 100% stawki bazowej,
d) poziom 4 - 110% stawki bazowej,
e) poziom 5 - 125% stawki bazowej,
f) poziom 6 - 140% stawki bazowej.
15. Od decyzji o ocenie pracy nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu prowadzącego, w terminie 14 dni od podania mu tej decyzji na piśmie.
16. Zmiana stawki, określona w p. 14 obowiązuje od początku następnego miesiąca, po ustaleniu oceny.

[quote]1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.[/quote]
[b]4) uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, ustalonego przez komisję do spraw kwalifikacji osób ubiegających się o pracę w zawodzie nauczycielskim.
1a. Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określi Minister właściwy do spraw edukacji w drodze rozporządzenia.[/b]

[quote]Art. 23.
1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:
(...)
5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach
określonych w art. 6a;
(...)[/quote]
[b]7) w razie wydania decyzji o odwołaniu ze stanowiska przez komisję, o której mowa w Art 23a.

[quote]2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:
1) z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia;
2) z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy;
3) z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;[/quote]
[b]4) z końcem trzymiesięcznego okresu urlopowego, o którym mowa w Art 23a, p. 9[/b]

Art 23a.
1. Wniosek o odwołanie nauczyciela z pełnionego stanowiska może zgłosić:
a) Rada Pedagogiczna
b) Rada Rodziców
c) Samorząd Uczniowski
d) Rada Zakładowa
pod warunkiem uzyskania minimum 50%(+1) głosów.

2. Wniosek rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły
b) Trzech reprezentantów Rady Pedagogicznej
c) Trzech reprezentantów Rady Rodziców
d) Dwóch reprezentantów Samorządu Uczniowskiego
e) Pedagog Szkolny
f) Rzecznik Praw Nauczyciela
g) Przedstawiciel Związku Zawodowego (na wniosek nauczyciela)
h) Jedna osoba, wskazana przez nauczyciela.

3. Komisja ma obowiązek przedstawienia nauczycielowi zarzutów, których skutkiem może być odwołanie ze stanowiska.

4. Komisja musi wysłuchać opinii każdej ze stron, powołując w razie konieczności świadków.

5. Decyzję podejmuje komisja w drodze tajnego głosowania, które odbywa się pod nieobecność nauczyciela.

6. Komisja może ogłosić ustanowienie jednorazowego okresu próby dla nauczyciela, po którym komisja zbierze się i ponownie rozpatrzy wniosek o odwołanie.

7. Okres próby nie może być dłuższy niż 60 dni.

8. Decyzję komisji ogłasza Dyrektor Szkoły. W przypadku decyzji o odwołaniu wręcza nauczycielowi wypowiedzenie, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

9. Z chwilą otrzymania wypowiedzenia Dyrektor Szkoły kieruje nauczyciela na urlop, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Po zakończeniu okresu urlopu nauczyciel zostaje odwołany ze stanowiska.

10. Od decyzji komisji nauczycielowi przysługuje tryb odwoławczy.

11. Tryb odwoławczy regulują odrębne przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

12. Po uprawomocnieniu decyzji nauczyciel traci prawo do pracy w danej Szkole.

13. Jeżeli nauczyciel po raz trzeci otrzymuje wypowiedzenie na mocy decyzji komisji automatycznie traci prawo do wykonywania zawodu nauczyciela.