Moje codzienne smutki i radości :)

" />Pracownik jest od 11/2005 na zwolnieniu lekarskim /wypadek przy pracy/ okres zasiłkowy już minął i stara się o świadczenie rehabilitacyjne /wypełniałam mu wniosek o świadczenie rehabilitacyjne/. W dalszym ciągu ma zwolnienie lekarskie i przysyła do firmy /jest pracownikiem/ gdzie powinnam je wysłać. Do Zusu do którego należy firma czy do Zusu gdzie stara się o świadczenie rehabilitacyjne /przynależność terytorialna ubezpieczonego/. Wysłałam wniosek do Zus gdzie należy firma a oni /o czym zostałam poinformowana/ przekazali właśnie jego dokumenty dotyczące świadczenie rehabilitacyjnego tam gdzie należy ubezpieczony. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Iwona

" />po 182 dniach choroby możesz otrzymywać świadczenie rehabiltacyjne, pod warunkiem, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy jednak złożyć stosunkowo wczesniej, tj. 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

" />25 czerwca kończy mi sie swiadczenie rehabilitacyjne ktore trwało 4 miesiace. do domu wróciłem wczoraj tzn 21 czerwca i nie mialem mozliwosci zlozyc wniosku o dalsze swiadczenie.Mój lekarz obecnie jest na urlopie bedzie dopiero 2 lipca w pracy. Nikt inny nie jest w stanie mi wypisac zaswiadczenia o stanie zdrowia. Byłem w Zusie i powiedziano mi ze nie ma z tym problemu bo mozna dowiesc to pozniej.Ale co w takim razie zrobic z zakładem pracy jak go poinformowac ze jeszcze nie jestem zdolny do pracy.Czy jest mozliwosc wypisania jakiegoś L4 lub czegos innego do momentu kiedy lekarz nie wystawi mi tego zaswiadczenia ??? z góry dziekuje za odp

" />
">:?: :?: :?:

po pół roku L4 - ZUS kieruje na komisje i stwierdza czy wysyłac na swiadczenie rehabilitacyjne.

W przypadku Tequilli, akurat sprawa wyglądałaby inaczej.

Składa będąc zatrudniona wniosek do ZUS przekładając opinię lekarza.

Przepracowane musi być 5 lat, aby starać się o świadczenie

" />.
___ 1) Artykułem 110 nie przejmuj się, bo on Ciebie nie dotyczy (dotyczy tych osób, które po przejściu na emeryturę nadal uzyskiwały dochody i jednocześnie były to dochody obciążone składką emerytalno-rentową).

___ 2) Artykuł 111, to ten, który powinien Ciebie interesować. Dotyczy on tych osób, które po przejściu na emeryturę nie uzyskiwały dochodów, ale po przyznaniu emerytury doszły do wniosku, że emerytura może być wyliczona korzystniej. W szczególności, Artykuł ten obejmuje przypadek, gdy ktoś znalazł (uzyskał) dokumenty dokumentujące zarobki uzyskane przed przejściem na emeryturę, ale dokumenty te nie były dołączone swego czasu do wniosku o emeryturę. Po prostu poinformujesz teraz ZUS, że w okresie 10 lat, które ZUS przyjął do wyliczenia Ci kwoty emerytury, miałeś jeszcze inne (dodatkowe) zarobki, oprócz podstawowego etatu.

Fakt uzyskiwania w danym roku zarobków wyższych, niż te zarobki, które dla danego roku wcześniej udokumentowałeś ZUS-owi, niewątpliwie wpłynie na podwyższenie Twojego wskaźnika wymiaru emerytury.

___ 3) I na koniec, powtórzę. Najbezpieczniej dla Ciebie będzie, jeżeli we wniosku o przeliczenie emerytury nie wskażesz konkretnego wariantu obliczenia. Napisz we wniosku, aby to ZUS dokonał wyboru najkorzystniejszego dla Ciebie wariantu (z uwzględnieniem dodatkowych dokumentów o zarobkach, które teraz przekazujesz ZUS-owi). Ułatwi to, ewentualne, odwoływanie się od Decyzji ZUS, gdyby Twoim zdaniem była ona niekorzystna dla Ciebie.


P.S.1
Podstawę wymiaru składki, w przypadku osoby na umowie o pracę, stanowi - mówiąc w pewnym uproszczeniu - uzyskiwane wynagrodzenie, jak również: zasiłki chorobowe i opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne.
P.S.2
Postaram się pójść do ZUS i ustalić, czy w Twoim przypadku wystarczy napisać pismo do ZUS z prośbą (wnioskiem) o ponowne przeliczenie emerytury (załączając dodatkowe dokumenty), czy też będziesz musiał składać wniosek na formularzu Rp-1.

38
.

" />wystapienie do ZUS - o świadczenie rehabilitacyjne jest konieczne. Wypeniasz wniosek o świadczenie oraz lekarz prowadzący zaświadczenie lekarskie (druki ZUS)- w decyzji przyznającej bedzie ustalona wysokość z informacja czy i jak waloryzowac.


Witam.Prosze o pomoc bo troszkę sie naczytałam o tych zasiłkach pielegnacyjnych i innych i mnie straasznie nurtuje.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Można powiedzieć, że zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to są dwa równorzędne świadczenia. Jedno przyznawane i wypłacane przez ZUS wraz ze świadczeniem rentowym(dodatek), drugie wypłacane przez OPS-y po złożeniu odpowiedniego wniosku(zasiłek).
Ale każda osoba która ma znaczny stopień ( I grupa ) ma prawo do któregoś z tych dodatków.
Mamy dwa systemy orzeczeń przez ZUS i PCPR-y może stąd biorą się niejasności.
Jedna osoba nie może pobierać zasiłku pielęgnacyjnego i jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego.

Dziecko do 16rż pobiera wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie, lekarz prowadzący wypełnia wniosek i z kompletem badań składa się do PCPR. Po otrzymaniu pocztą wezwania na komisję zabieramy dziecko i dokumentację i idziemy na komisję. Z własnego doświadczenia { mam dwoje dzieci z orzeczeniem, stawałam na komisji 4 razy} wiem, że czułam się na komisji okropnie, jakbym chciała ich naciągnąć na niepełnosprawność, panie na komisji nie rozmawiały ze mną tylko z dzieckiem, córa miała wtedy 8 lat a syn 10. I te dziwne pytania dotyczące sytuacji w domu, ich samodzielności itp. Wynik przychodzi pocztą i wtedy zgłaszamy się z orzeczeniem do Opieki Społecznej i wypełniamy kolejny wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko wraz z dodatkami. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu, ale jego dodatki Na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego} zależą już od tego czy mamy przyznany zasiłek rodzinny. Jeżeli mamy to dodatki też dostaniemy.
Jeżeli już mamy zasiłek pielęgnacyjny wraz z orzeczeniem to proponuję wziąć z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach za ubiegły rok i postarać się o turnus rehabilitacyjny dla dziecka, w PCPR.

Jak uzyskać dofinansowanie?
1. Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy pobrać do wypełnienia druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym- oraz druk "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" tj. wniosek do wypełnienia przez lekarza (druki takie dostępne są także w siedzibach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, biurach organizujących turnusy itd.).
2. Należy wypełnić druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania..."- i złożyć go wraz z następującymi załącznikami:
a) "Wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten sporządza lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Wniosek jest aktualny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
b) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek może być złożony: osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
3. Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki jest do wglądu w PCPR.

Ja dostałam dofinansowanie na turnus w kwocie około 1200zł, wybrałam turnus gdzie musiałam dopłacić około 500zł. To i tak niewiele w porównaniu z innymi turnusami, są też turnusy gdzie kwota naszej dopłaty jest minimalna.