Moje codzienne smutki i radości :)

Rusza największy w Polsce projekt informatyzacji administracji samorządowej. Z portalu Wrota Warmii i Mazur skorzystają mieszkańcy 111 gmin województwa warmińsko-mazurskiego, którzy otrzymają nowoczesny system obsługi w urzędach. Będą mogli za pośrednictwem internetu m.in. złożyć wniosek o nowy dowód osobisty czy o zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Przeczytaj więcej na ten temat

Tylko jedna na dziesięć transakcji w internecie, które powinny być opodatkowane, podlega rozliczeniu z fiskusem. Tak uważa łódzka izba skarbowa - czytamy w "Gazecie Prawnej".

W dzienniku czytamy, że łódzkie urzędy skarbowe sa na razie najaktywniejsze. W ubiegłym roku jeden z nich wystapił do Allegro.pl, największej w Polsce giełdy internetowej, o dane na temat blisko 300 użytkowników portalu. Dotyczy to tych, którzy dokonywali powtarzalnych transakcji, których łączna wartość osiągnęła około 5,5 miliona złotych.

Kontroli mogą się spodziewać osoby, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej, a z analizy ich obrotów wynika, że ją prowadzą. Urzędy skarbowe dojdą do wniosku, że sprzedaż w sieci jest ich regularnym źródłem dochodu.

W tegoroczym planie kontroli izba ujęła transakcje internetowe jako obszar dużego ryzyka, zagrożony przestępczością podatkową. Urzędy skarbowe zwiększyły zainteresowanie handlem w sieci - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Więcej w "Gazecie Prawnej"

A jak jest u Was z placeniem podatkow ?
Wedug mnie to wszystko powinno byc przeprowadzane przez Allegro. Prowizja powinna wzrosnac o te 2 % i Oni powinni odprowadzic ten podatek


Żałóż własną firmę!
PFRON wypłaci 44,5 tys. zł za założenie firmy
Źródło: Gazeta Prawna

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z PFRON sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - informuje Gazeta Prawna.

Ci, którzy decydują się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej, mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie jednorazowego dofinansowania.

PFRON wypłaca pomoc za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określona jest umową między osobą z niepełnosprawnością a starostą. Nie może ona jednak przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł).

Osoba z niepełnosprawnością, która otrzymała już środki publiczne na ten sam cel, nie otrzyma dotacji. Ci, którzy otrzymają pomoc, będą musieli ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszą warunki umowy ze starostą.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej u pracy.


to interesujące nawet bardzo :) jakieś szczegółne wymagania trzeba spełniać ??


Najprostszy sposób, to utworzenie klubu sportowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o art. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. , Nr 226, poz. 1675). Zakłada się go po spełnieniu warunków w prawie o stowarzyszeniach, ale rejestruje u starosty i w ten sposób takie stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną. Nie ma też ograniczeń, o których pisał wyżej msvox.Dzieki za podpowiedź, to jest jakies wyjscie z sytuacji.
http://prawo.money.pl/akt...75,DU,2995.html
Ustawa o klubach sportowych

Po dłuższym poszperaniu i rozmowie z prawnikiem dochodzę do wniosku, ze najlepszym wyjściem z sytuacji będzie zarejestrowanie klubu sportowego. Będziemy mieć osobowość prawną, łączyć sie z innymi stowarzyszeniami, a odejdzie nam duzo niepotrzebnej pracy. Jedynie co mnie martwi, to konieczność nalezenia min. 15 osób.

To Ci z pewnością trochę pomoże:


1.

Należy zdecydować o charakterze tytułu, formie edytorskiej, założeniach wydawniczych i określić jego ogólną linię programową (proszę spojrzeć na Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy - "definicje" na www.izbaprasy.pl) oraz rozstrzygnąć jaki będzie zasięg tego pisma (gmina, dzielnica), czy płatne, czy bezpłatne, formę kolportażu, formę organizacyjno-prawną wydawcy, sposób finansowania.

2.

Wystąpić na piśmie do Sądu Okręgowego wydział rejestracji w sprawie rejestracji czasopisma (art. 22 prawa prasowego) podając w nim:

- tytuł

- siedzibę i adres redakcji

- dane osobowe redaktora naczelnego

- nazwę wydawcy

- siedzibę i adres wydawcy

- częstotliwość ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik itd.)Siedziba redakcji może być taka sama jak wydawcy. Wydawca może być redaktorem naczelnym. O rejestrację może wystąpić osoba fizyczna lub prawna. Rejestracja wiąże się z wykupieniem znaczków sądowych.3.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 po 30 dniach od złożenia wniosku można wydać czasopismo jeśli sąd nie rozpatrzył wniosku.

4.

Przed rejestracją należy sprawdzić w sądzie czy przypadkiem podobny tytuł nie posiada już rejestru.

5.

Ze złożeniem wniosku wskazane jest zarejestrować również domenę o nazwie tytułu oraz za pośrednictwem kancelarii patentowej znak towarowy.

6.

Po zarejestrowaniu tytułu należy wystąpić z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o nadanie znaku ISSN (Międzynarodowy Numer Wydawnictw Ciągłych) - Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 236, 00-937 Warszawa, tel. 0 22 608 24 07.

7.

Posiadanie znaku ISSN związane jest:

1. przy prowadzeniu działalności gospodarczej z wielkością podatku VAT "0", "7", "22" przy sprzedaży egzemplarzowej (Ustawa VAT art. 146 oraz poz. 48 i 49 zał. 3)

2. wprowadzeniem do kolportażu (np. Ruch, Kolporter)

3. otrzymaniem Kodu Kreskowego na sprzedaż egzemplarzową za pośrednictwem

- Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego cobrpp@cobrpp.com.pl, www.cobrpp.com.pl


Instytut Logistyki i Magazynowania www.ilim.poznan.pl, www.qs1pl.org