Moje codzienne smutki i radości :)


Spokojnie. TVN Turbo to nie wyrocznia.
Tez jestem zdania, ze to niekoniecznie ostatnie slowo w tej sprawie. Konstytucja ma bronic demokracji. Ustawy niezgodne z Konstytucja sa niewazne. Ja skladam. Wniosek juz wymodzilem.

Art. 190 Konstytucji RP:

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

" />
">Sprawa masztu znów emocjonuje!

W związku z kontrowersyjną sprawą budowy przy ul. Żeleńskiego masztu telefonii komórkowej, na XV sesję Rady Miejskiej zaproszono przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Stanowisko w tej sprawie przedstawiła Grażyna Grobelna, kierownik higieny radiacyjnej na województwo wielkopolskie. W związku z licznymi protestami ze strony mieszkańców Piły, do Głównego Inspektoratu w Warszawie został złożony wniosek o wznowienie postępowania. Oddział wojewódzki czeka na odpowiedź dotyczącą zażalenia. Naczelnik Artur Garański zakwestionował słuszność argumentów przedstawionych przez pełnych obaw mieszkańców Piły. Zapewnił, że realizacja projektu odbędzie się wyłącznie z zachowaniem niezbędnych norm dot. ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, zaś wpływ urządzeń technicznych Ery nie będzie na tyle szkodliwy dla przeciętnego mieszkańca Piły, co codzienne używanie telefonów komórkowych. Każdego dnia bowiem jesteśmy przecież świadomie, sami przez siebie, bądź nieświadomie, narażeni na emisje fal częstotliwości.

ze strony ziemiapilska.pl

" />wesoly - nie dupc flekow, ino posznupej po necie
http://www.sport.pl/pilka/1,65050,54308 ... cinek.html

">Działacze Polonii byli jednak przekonani, że wniosek do UEFA był napisany w taki sposób, aby nie przyniósł pożądanego przez nich efektu. Prośbę o wznowienie procesu licencyjnego PZPN motywował m.in. trudną sytuacją... polityczną na Śląsku! Dlatego do europejskiej federacji wysłano jeszcze jedno pismo. - I UEFA jasno stwierdziła, że jeżeli pojawiły się okoliczności, które dają prawo do wznowienia postępowania licencyjnego, to związek ma prawo to zrobić - mówi Damian Bartyla, prezes Polonii.

" />Moj niedawno zmarly brat testamentem sporzadzonym notarialnie, przepisal zaznaczajac tylko na mnie kwote ze sprzedania przez Spoldzielnie mieszkaniowa lokatorskiego. Brat 30 lat temu rozwiodl sie. Z tego malzenstwie jest pelnoletni syn z ktorym brat nie utrzymywal nigdy kontaktow ze wzgledu na jego agresje w stosunku do brata (pobicia brata itp).Po smierci brata poinformowalam tego syna o posiadaniu testamentu ktory mu odczytalam. Ta osoba zatajajac fakt istnienia testamentu zlozyla do Sadu wniosek o nabycie praw spadkowych po moim braci a jego ojcu i go uzyskala lacznie z klauzula wykonalnosci. Gdy sie o tym dowiedzialam zlozylam w Sadzie pozew o wznowienie sprawy i uprawomocnienie mojego testamentu. O tym pismem powiadomilem Spoldzielnie Mieszkaniowa. Mimo takiego zabezpieczenia Spoldzielnia wyplacila synowi pieniadze nie czekajac na ponowne postepowanie sadowe.Ponieaz jestem rencistka nie stac mnie na wynajecie adwokata.Prosze o rade jak moge choc czesc tych pieniedzy odzyskac.

ewuncja i skorpio85 proponował bym też samemu coś napisać co pamiętacie a nie tylko żerować na litości innych pozdrawiam i miłej nauki

mogę się mylić co do odpowiedzi także proszę nie brać tego jako pewniaka

1Rektyfikacja jest to

a)odwołanie
b)sprostowanie
c) wznowienie

2Wznowienie postępowania następuje

a) na wniosek
b) z urzędu
c) na wniosek lub z urzędu

3 Kto może wycofać odwołanie

a)każdy
b)tylko strona
c)podmiot na prawach strony

4 lecąc od 18 ile czasu ma strona na zażalenie

a)25
b)26
c)28

5 Jaki charakter ma dowód z przesłuchania stron

a)posiłkowy
b)bezpośredni
c)pośredni

6 W jakich przypadkach sporządza się protokół

a)z rozprawy
b)z oględzin
c)z wydania decyzji

7 kogo należy powiadomić o wszczęciu postępowania

a)podmioty, które będą w tym postępowaniu strony
b)Rzecznik praw obywatelskich
c)organizację społeczną

8 Prawa strony w postępowaniu administracyjnym przysługują

a)Prokuratorowi Generalnemu
b)jednostkom pomocniczym samorządu terytorialnego
c)określonym w przepisach szczególnych organom inspekcji Ochrony środowiska

9 Przy instytucji fakultatywnego zawieszenia postępowania organ:

a) musi zawiesić postępowanie
b)musi zawiesić to postępowanie,ale tylko gdy oceni że występują wymienione dla tej decyzji przesłanki
c)może zawiesic to postępowanie ale tylko gdy oceni że występują wymienione dla tej instytucji przesłanki

chyba na podstawie art. 151 par. 1 KPA:

Art. 151. § 1. Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 150, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 149 § 2 wydaje decyzję, w której:

1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1 lub art. 145a, albo

2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1 lub art. 145a, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy.

Nie ma tu mowy o przesłance (przesłankach) wskazanych we wniosku, tylko o przesłankach pozytywnych (a w par. 2 negatywnych) wnoszenia wniosków o wznowienie postępowania w ogóle.


EDIT:
o, nie, pokręciłam, myślałam, że chodzi o wniosek o wznowienie postępowania, a nie stwierdzenie nieważności sorry