Moje codzienne smutki i radości :)

Od 31 marca, by zarejestrować firmę wystarczy jeden dokument. Resztą zajmują się urzędnicy magistratu, którzy po weryfikacji danych przesyłają go dalej wszystkim wymienionym w nim instytucjom.

Problem jest brak dobrej komunikacji między urzędami.
Ponadto rozporządzenie wykonawcze do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostało przyjęte przez Radę Ministrów dopiero 24 marca.
Natomiast wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej opublikowano zbyt późno - dla większości miast i gmin dopiero w piątek, 27 marca.było więc czasu, by urzędnicy mogli się z nim dokładnie zapoznać. Co za tym idzie, nie było też możliwości, by dostosować systemy informacyjne wykorzystywane przez gminy.

Sam pomysł jest dobry, ale mamy kolejne prawo, które istnieje tylko na papierze.Sprawdziłam, nie da się otworzyć firmy w jednym urzędzie! Kto i gdzie popełnił błąd?

Przede wszystkim aby założyć firmę musimy nabiegać się po urzędach. Niby powstało „jedne okienko” ale niestety jeszcze nie działa to tak jak powinno. Naszą wycieczkę zaczynamy od Urzędu Miasta (lub Urzędu Gminy) - tam wypełniamy podanie w związku z chęcią uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (opłata ok.100zł). Potrzebny będzie: dowód osobisty, PESEL, nazwa firmy, dane osobowe oraz nr PKD. Każda zmiana we wpisie do ewidencji kosztuje 50 zł. Urząd ma 3 dni na wydanie decyzji. Następnie udajemy się do Urzędu Statystycznego po nr REGON (w przypadku spółki cywilnej nr REGON nadawany jest spółce cywilnej a nie przedsiębiorcy). Wniosek wypełnia się na druku RG-1.
Kolejny przystanek to Urząd Skarbowy. Jeżeli mamy już NIP- staje się on NIPem firmy, jeżeli nie- składamy wniosek o nadanie na druku NIP-1. Ewentualnie możemy jeszcze wybrać formę opodatkowania oraz złożyć deklarację podatnika VAT.
Następny etap to wyrobienie firmowej pieczątki (powinna zawierać nazwę, adres oraz nr NIP) oraz założenie rachunku w banku. Obowiązek posiadania konta wynika z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wracamy do Urzędu Skarbowego i znów składamy NIP-1 o aktualizację informacji i informujemy o numerze konta bankowego.
W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności idziemy do ZUS-u i wypełniamy formularz ZUS- ZFA i ZUS- ZUA czyli zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych.

Teraz uwaga:

NIP jeżeli nie mamy wpisujemy regon lub pesel w miejsce NIPU.

Na przykład podczas wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Z tym, że po otrzymaniu musimy ów numer NIP donieść.

Nie dozwolonym jest żądać od kogoś NIPU jeżeli go nie ma. Choć praktykowanym. NIP dopiero można nadać kiedy powstaje obowiązek
rozliczenia podatkowego, a nie kiedy komu pasuje
------------------------------------------------------------------------------------
Osoba fizyczna aby otrzymać NIP musi wypełnić formularz zdaje się NIP -3 i podać jako podmiot za pośrednictwem przekazywany jest forumalarz jakąś firmę (jej nazwę) oraz jej NIP.
Bez tego wymogu nie przepuszczą wniosku lub przyjmą i odrzucą do wyjaśnienia.

Jeśli założymy że otwieramy działalność jako osoba fizyczna:

1.Najpierw udajesz się do Urzędu Miasta po wpis do ewidencji. To kosztuje Cię około 100zł (w zależności od miasta). Tam Potrzebujesz Dowód Osobisty plus określenie wg. PKD rodzaju wykonywanej działalności. Lepiej tam wpisać więcej rzeczy pokrewnych bo za każdą zmianę czy dopisanie jest dopłata (ok. 50zł). Ustalasz też siedzibę działalności (np miejsce zamieszkania) oraz określasz od kiedy startujesz. Najlepiej od 1 danego miesiąca. Na całość musisz mieć minimum trzy tygodnie, da się krócej ale trzeba gonić urzędników. Na wpis czekasz około tydzień.

2. Udajesz się do GUS po numer REGON. Zanosisz ksero WPISU DO EWIDENCJI, nic nie płacisz, ustalasz główny rodzaj działalności i też czekasz około tygodnia.

3. Jeśli byłeś kiedykolwiek zatrudniony i posiadasz NIP(na firmę będzie ten sam co na Ciebie) robisz ksero tego zaświadczenia, ksero REGONU, WPISU i możesz udać się założyć konto w banku.

4. Z kserokopią umowy z bankiem, REGONEM, WPISEM idziesz do US i wypełniasz wniosek NIP-A (aktualizacja NIP). Tak samo nic za to nie płacisz. W okienku "Podatek dochodowy" wybierasz rodzaj podatku (karta podatkowa (wg. PKG US ustala miesięczny podatek jaki płacisz, niezależnie od dochodu) ryczałt, zasady ogólne (możesz wybrać podatek liniowy 19% ale na początku nie jest to opłacalne). W VAT wchodzisz po przekroczeniu 20 000 EURO za dany rok. Pamiętaj że jak starujesz np. w czerwcu jest to już tylko 10 000 EURO. Podatki zaczynasz płacić jak wyjdzie Ci dochód (przychód - koszty_uzyskania x 19% - składka zdrowotna = DOCHÓD). Ustalasz też czy księgowość prowadzi biuro rachunkowe (jak tak musisz mieć ksero + oryginał umowy) oraz pokazujesz jakiś papier na lokal (jak masz swój lub mieszkasz np. u rodziców robisz umowę - użyczenie za 0zł).

5. Na koniec zostaje ZUS. Masz czas do 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Wypełniasz dwa formularze ZFA i ZUA. Wypełnienie polega na przepisaniu danych typu NIP, REGON, WPIS, NUMER KONTA. Aha, od tej pory ZUS może Cię ścigać za błędy w comiesięcznych deklaracjach, za zwłokę w płaceniu. Mają na sprawdzenie dokumentów 10 lat i z tego co wiem nie spieszą się.
Wstępnie to tyle.

Chcesz założyć firmę? Przerażają cię formalności związane z zarejestrowaniem działalności gospodarczej? Od kwietnia przedsiębiorca zakładający biznes, będzie składał tylko jeden wniosek zgodnie z koncepcją „jednego okienka”.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już po złożeniu w urzędzie gminy wniosku o zarejestrowanie firmy. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie skróci się proces rejestracji nowej firmy oraz dokonywanie formalności związanych z jej funkcjonowaniem.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany jednak w ciągu 7 dni od rozpoczęcia, dokonania zmiany, wznowienia, zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej udać się do właściwej jednostki terenowej ZUS. Również w sprawach podatkowych niektóre sytuacje (np. podjęcie działalności w formie spółki cywilnej, podjęcie działalności objętej podatkiem od towarów i usług - VAT) będą wymagały wizyty w urzędzie skarbowym.

Wniosek ten będzie jednocześnie:

· wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
· wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
· zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
· zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowić będzie równocześnie:

· wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
· wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
· wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
· zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby zamieszkałe w Bytomiu będą składać wniosek w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w Punkcie Informacyjnym. Mogą to również uczynić drogą listowną (w tym przypadku niezbędne jest notarialne poświadczenie podpisu) lub drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie urzędu.

Wniosek od 31 marca 2009 r. będzie wolny od opłaty. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres: smg@um.bytom.pl
UM Bytom