Moje codzienne smutki i radości :)

Witam!
Po kilku latach od śmierci rodziców moja żona zdecydowała się uregulować kwestie dziedziczenia. Chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Ma jedną siostrę i tylko one dziedziczyłyby z ustawy. Jednak siostra wrogo dotąd reagowała na wszelkie sugestie co do uregulowania tych spraw i pozbawiła moją żonę dostępu do wszelkich dokumentów, z których wynikałoby co dokładnie (chodzi głównie o kilka nieruchomości) mieli rodzice przed śmiercią. Wiem, że jej ojciec przed śmiercią w jakiś sposób mógł rozporządzić częścią swojego majątku na rzecz żony siostry, jednak tamta nie chce powiedzieć czy to była darowizna, czy testament i czego dokładnie dotyczyło. Co w takim razie napisać we wniosku o dział spadku odnośnie stanu posiadania rodziców skoro wskutek nieprzejednanej postawy siostry żony nie bardzo wiadomo co wchodziło w skład ich majątku w chwili śmierci?
1. czy zawnioskować o sporządzenie spisu inwentarza?
2. czy podać o jakie mniej więcej nieruchomości chodzi i niech sąd zobowiąże żony siostrę do dostarczenia dokumentów?
3. czy zawnioskować o uwzględnienie ewentualnej darowizny na schedę spadkową?
4. jaką podać wartość przedmiotu sprawy, określić ją mniej więcej?

Zazwyczaj wystarczy Pana oświadczenie, ewentualnie przedstawienie rachunków na zakup tego sprzętu (albo pisemne oświadczenie wykonawcy kto zlecał i kto płacił za wykonanie np. mebli kuchennych).

Co do wierzycieli - to oni na tym etapie postępowania nie będą mieli żadnej informacji o spisie inwentarza. No chyba, że już się do Państwa zgłosili i to oni złożą wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

zgodnie z art. 644 k.p.c
Art. 644. Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

oznacza, to że sąd z urzędu wyda takie postanowienie i wnioskodawca bedzie musial ponieśc koszty jego sporządzenia

jeżeli chodzi o samochów, to wszystko zalzy od tego czy został on nabyty przez pani ojca w trakcie trwania małżenstwa, jeżeli tak, a pani rodzice nie mieli dokonanej rozdzielności majatkowej, to wówczas samochód wchodzi do ich małżenskiego majatku wspólnego i jest współwłasnoscią pani matki

jeżeli chodzi o sposób dokonania działu spadku i jak wyglada wniosek prosze spojrzec na wzory pism procesowych w prawie spadkowym na tym forum

pozdrawiam

Spadkobiercą jedynym (zgodnie z testamentem) jest ciotka mojej córki. Niedawno odbyła się rozprawa o otwarcie testametu i przejęcie spadku. Ta kobieta z pewnością wie co odziedziczyła po swojej matce. Natomiast mnie nie chce udzielić żadnej informacji.

Nie wiem czy dobrze zrozumiałam - muszę złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (ten plik się nie otwiera) . Natomiast nie wiem jak dokładnie ma to wyglądać ponieważ ten plik jest "martwy". Czy mogę go jeszcze gdzieś znaleźć?


Aha! Czy prawdą jest, że wnosząc o zachowek ponosi się koszta sądowe od wysokości podanej przeze mnie (żądanej) kwoty, nawet jeśli de facto zachowek będzie dużo mniejszy?

witam

mam pytanie dotyczace procedury nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. od czego powinnam zaczac?
składam najpierw wniosek w sadzie o stwierdzenie nabycia spadu + wniosek o sporządzenie spisu inwentarza? a kiedy skladam oswiadczenie o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza? dolaczam do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, czy tez oswiadczenie takie skladam dopiero przed sadem w trakcie postepowania o nabycie spadku?

dziekuje,
sunshine

Czy mogę prosić o wyjaśnienie jak długo potrwa postępowanie, jeśli złożę wniosek do sądu o sporządzenie spisu inwentarza?
Czytałam w innych postach, że sąd wyznacza komornika a ten biegłego do wyceny nieruchomości( w tym wypadku w skład spadku wchodzi: lokal mieszkalny, samochód i pomieszczenia warsztatowe).
Obawiam się, że ta cała procedura trwa długo, a ja mam 30 dni na złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego. A na podstawie spisu inwentarza oraz podanych wartości spadku i ewentualnego długu, wiedziałabym jaką wartość mam wpisać w zeznaniu podatkowym.
Czy ja i drugi spadkobierca będziemy do tego spisu potrzebni ( wzywani) ?
(Czy my podajemy jakieś wartości czy to biegły sam wycenia?)
Ja mieszkam 100 km od miejsca spadku a drugi spadkobierca wyjechał za granicę ( nie wiem na jak długo).
Czy cały koszt tego postępowania ( koszt komornika i biegłego) to tylko opłata w sądzie 50,00 zł?
Proszę o pomoc i dziękuję.
Pozdr

1. Nie. Dla własnego bezpieczeństwa możecie wnioskować, aby sąd dokonał spisu inwentarza.
2. Tak - wówczas w zbiegu z tatą będzie dziedziczyło rodzeństwo mamy. Podkreśle jeszcze jedną rzecz, że siostra nie może odrzucić spadku w imieniu dziecka. Zgodę na to musi wyrazić sąd - a z tym mogą być problemy.
3. W jednym wniosku - o stwierdzenie nabycia spadku zawieracie wniosek o dokonanie spisu inwentarza.
4. Większość tych wniosków znajdzie Pani w naszym Portalu. Wzoru oświadczenia o przyjęcu spadku z dobrodzejstwem inwentarza oczywiście nie ma - bo to oświadczenie i tak musi sporządzić notariusz.
5. Siostra zamiast aktu urodzenia składa jedynie akt małżeństwa.

kazus spis inwentarza vs zachowek
  Hm, tak sobie czytam kpc i zwątpiłem, bo nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedz
na najbardziej prostą kwestie.
Mam pytanie odnośnie art. 637 kpc: "§ 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza."

Sytuacja typowa: "Wdowiec ma trójkę dzieci. Sporządza testment w którym cały majątek pozostawia swoim dwóm córkom, które następnie po jego śmierci w wyniku postanowienia prawomocnego sądu nabyły spadek (nieruchomość +lokaty) po połowie. Po roku od czasu wydania postanowiena syn zmarłego składa wniosek o sporządzenie spisu inwentrza. Oceń stan prawny"
1. Czy to znaczy że w przypadku zachowania odpowiedniej formy przez powoda sąd ZAWSZE wyda postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza? Czy też dotyczy to tylko pewnych sytuacji; defraudacja spadku, określenie wysokości zachowku itd.?
2. Czy także osoba pominięta w testamencie, a nawet wydziedziczona ma prawo do takiego spisu?
3. I wrescie najbadziej mnie intrygujące pytanie: PO CO robić spis inwentarza (pomijam wynagrodzenie za pracę dla komornika, zyski reczoznawców itd.) skoro syn ma prawo do wystąpienia o zachowek (zakładając, że majątkowi nie grozi żadna defraudacja i zniszenie)?
Wiem, że moje pytania brzmią trochę trywialnie, bo syn pewnie zawsze będzie miał prawo do wystąpienia o zachowek ale czy to nie jest proste zapychanie sądów i dublowanie procedur?

Nie no,nic Ci za to nie grozi, tylko twój wniosek zostać oddalony.

Z twojego cytatu wynika, że macie pełnomocnika? On nie wie co robić?

Zrób tak jak napisano powyżej - pismo procesowe z wnioskiem o przeprowadzenie dowodów z kont zmarłej na okoliczność posiadanych środków.

Ewentualnie na podstawie art. 637 § 1 kpc złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


  Ponieważ pierwszy raz spotykam się z takim postępowaniem, gdzie jednocześnie składa się wniosek o stwierdzenie spadku na podstawie testamentu z jednoczesnym oświadczeniem o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza, więc nie będę autorytatywnie sie na ten temat wypowiadał.
Jeżeli założymy że ta procedura jest prawidłowa, to ktoś (czytaj WY) będzie musiał ponieść koszty spisu inwentarza a może te zabiegi nie są w ogóle potrzebne.
Kpc stanowi:
Cytat:
Art. 644. (613)Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

no to przed państwem kolejna sprawa, mianowicie trzeba wnieść o dokonanie działu spadku, wówczas kochanka bedzie musiała przed sądem wykazać, iż samochód oraz mieszkanie nie wchodzą do spadku, ponieważ ona jest ich wąłścicielką, w tym postępowaniu zostana ujawnione wszstkie przedmioty

pomocny tu bedzie spis inwentarza przeprowadzony przez komornika, nie należy mu jednak zbytnio ufac, poniewz moze on sie ograniczyc do dowodów przedstawionych przez kochankę i nie bedzie sie on zajmował badaniem ich prawdziwości,
jeśli zatem po jego sporzadzeniu okaze się, ze jednak samochód i mieszkanie nie zostały zaliczone do spadku, można bedzie kwestionowac ten spis, np poprzez to aby sąd wezwał kochanke do przedstawienia odpowiednich dokumentów, np. w postaci umowy darowizny
poza tym jezeli samochód stanowił wspólwłasnośc ojca i matki, to kochanka mogła nabyc jedynie polowe udziału w prawie własnosci tego samochodu, nie zas cały

jeśli chodzi o spis inwentarza, to zgodnie z art. 53 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji :
Art. 53. Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę.

kosztami tymi zostanie obciązony najprawdopodobniej wnioskodawca, czyli osoba która wniosła o stwierdzenie nabycia spadku,
art. 520 k.p.c.
 § 1. Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.
§ 2. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.
§ 3. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Wartość aktywów należałoby ustalić składając wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

PS> co to jest SOND? To jakaś wersja sondy kosmicznej czy co? Strasznie to po oczach kole...

Witam, jestem nowa na forum, z góry ślicznie dziekuję za odpowiedzi.

Do rzeczy:

Na początku września przyjęłam spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza. Po ojcu dziedziczą jeszcze dwie moje siostry z tym, że jedna zrzekła się spadku.

Co zostawił ojciec?
- prawo do działki siedliskowej (prawdopodobne prawo! sprawa nie jest do końca ustalona)
- długi w ZUS i US (nie wiadomo jakiej wysokości)

Spadek przyjęłam składając oświadczenie u notariusza. I teraz nie wiem co dalej powinnam zrobić, żeby tę sprawę uregulować.

1. Czy mam czekać na sporządzenie inwentarza? Czy złożyć jakiś wniosek w tej sprawie?
Tak napawdę trudno ustalić inwentarz, tak jak pisałam jest tylko to prawdopodobne prawo do działki. Nic więcej ojciec nie zostawił, dosłownie wszystko wyprzedał na alkohol

2. Czy to prawda, że wierzyciele mają prawo zająć połowę mojego wynagrodzenia zanim jeszcze zostanie sporządzony spis inwentarza?
Mój mąż dzisiaj załatwiając w sądzie zupełnie inną sprawę spadkową uzyskał taką informację:
- podobno w praktyce w pierwszej kolejności wierzyciele egzekwują dług i to do mnie będzie należało "odkręcanie" sprawy i udowowdnienie, że majątek pozostawiony przez ojca jest takiej, a nie innej wartości albo go nie ma wcale.
- podobno sprawy mogą ciągnąć się kilka miesięcy, a w tym czasie komornik cały czas może zajmować 1/2 mojego wynagrodzenia, dopóki nie zostanie udowodniona wysokość majątku ojca.

Proszę o poradę. Myślałam, że po moim oświadczeniu sprawa nabierze jakiegoś biegu. Tymczasem kompletna cisza. A ja już spać nie mogę po nocach, lekko przerażona wizją komornika.


czy Wspólnota może (powinna) jakoś dopisać zadłużenie do sprawy spadkowej, którą prowadzi rodzina?
Do sądu właściwego miejscowo dla nieruchomości możecie (chyba musicie w opisanej sytuacji) wnieść wniosek o zabezpieczenie spadku (opłata sądowa - 50 zł). Podstawa prawna - przepisy kodeksu postępowania cywilnego:

Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Art. 633. Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Sąd, który nie jest sądem spadku, zawiadomi o dokonanym zabezpieczeniu sąd spadku.

Art. 634. Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporządzenie.

Art. 635. § 1. Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu.
§ 2. Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz właściwy urząd skarbowy.
§ 3. Zabezpieczenia spadku dokonuje się z urzędu, jeżeli sąd poweźmie wiadomość, że spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela.
§ 4. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sąd zleca komornikowi lub innemu organowi.
§ 5. Postanowienie ulega wykonaniu z chwilą jego wydania. Sąd może wstrzymać wykonalność zaskarżonego postanowienia.
§ 6. Na postanowienie sądu w sprawie zabezpieczenia spadku przysługuje zażalenie.

Art. 636. Środkami zabezpieczenia są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Zastosowanie jednego z tych środków nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno.

Art. 637. § 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
§ 2. W wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z urzędu.

Art. 638. Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

Art. 639. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi szczegółowy tryb postępowania w sprawach unormowanych w niniejszym rozdziale.


Co do skutecznej egzekucji należności wspólnoty - jedna z moich wcześniejszych porad -> http://www.wspolnota.net....p?p=38007#38007