Moje codzienne smutki i radości :)

Witam!
A ja mam pytanie odnośnie pracedury powypadkowej i ZUS.
Mam zapytanie odnośnie sprawy składania dokumentacji powypadkowej do ZUS-w przypadku starania się o jednorazowe odszkodowanie. Kto ma obowiązek wysyłac tę dokumentację pracownik-poszkdowany, czy pracodawca? Jakie przepisy na to wskazują. Znazałam informację,że na pisemny wniosek poszkodowanego robi to pracodawca -ale jaki przepis o tym mówi? Jesli robić ma to pracownik-poszkodowany-to przed pobraniem tej dokumentacji z pracy powinien złożyc jakiś wniosek/prosbe o wydanie dokumentacji celemcprzedłożenia w ZUS? Z góry dziękuję za informację.

Witam!
Na pisemny wniosek poszkodowanego skierowany do pracodawcy o skierowanie na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUS pracodawca (płatnik składek na ubezpieczenie społeczne) przekazuje wniosek wraz z dokumentacją wypadkową do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego pracownika jednostki ZUS( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.18.12.2002r Dz. U. Nr 234,poz. 1974.
Pozdrawiam

a jak wygląda to w praktyce? nastąpił wypadek przy pracy, skutek stłuczenie klatki piersiowej. i zwolnienie L4 30 dni. Zwołano zespół powypadkowy, zrobiono protokół powypadkowy (ile czasu jest na te czynności? 14 dni ale czy roboczych? i 5 dni na zatwierdzenie przez pracodawcę. Po tym czasie należy zgłosić to do ZUS'u czy wcześniej z racji tego ze to ZUS będzie wypłacał chorobowe? Czy pracownik może zgłosić to sam dopiero w momencie gdy bedzie składał wniosek o odszkodowanie jednorazowe? Co w przypadku jeśli złoży się za późno do ZUS'u dokumenty on wypadku?

Podstawą do naliczenia 100% zasiłku chorobowego jest zatwierdzony protokół powypadkowy, w ktorym wypadek został uznany za wypadek przy pracy lub traktowany na równi z wypadkiem przy pracy. Do czasu zatwierdzenia protokolu BRAK podstawy do wypłaty 100%.
W tym przypadku, jak widze firma ma mniej niz 20 zatrudnionych - naliczenia zasilku dokonuje wiec ZUS, po otrzymaniu zwolnienia i dokumentacji powypadkowej od pracodawcy.
Jesli jednak firma zatrudnia 20 i wiecej pracownikow to niczego do ZUSu sie nie wysyla, tylko nalicza sie owe 100% u pracodawcy i pracodawca dokonuje wypłaty, obciażając tą wypłatą fundusz ZUS. ( A przynajmniej tak było kiedyś Poprawnosc tych obciążen i naliczen ZUS sprawdza podczas rutynowych kontroli naliczania i wyplat tych i innych zasiłków chorobowych u pracodawcy.
Dokumentacje powypadkową w takim przypadku wysyla sie dopiero wtedy do ZUS gdy poszkodowany pracownik wystąpi z wnioskiem o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Przedtem nie.

Pracownik przewrócił sie idąc na zabieg rehabilitacyjny w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Yock - uraz jakiego doznał jest inny niż ten z wypadku przy pracy. Twierdzi jednak, że jest on konsekwencją wczesniejszego urazu-tego doznanego w pracy. Chce żebym dołączyła dokument z pogotowia do dokumentacji medycznej, którą będę wysyłac do ZUS-u gdy zakończy całkowite leczenie. Prawdopodobnie przyniesie mi też dodatkową dokumentację medyczną po zakończeniu tego leczenia.
Myślę Ewanio, że faktycznie nie będę niczego zmieniać w protokole, bo w chwili ustalania nie było nam nic wiadomo o dodatkowym urazie (bez względu czy ma on związek z wypadkiem przy pracy czy też nie). Wydaje mi się, że ewentualne roszczenia pracownika rozstrzygnie ZUS po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, dołączonej do wniosku o jednorazowe odszkodowanie.


i wystąpił o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS, protokół został zatwierdzony. Następnego dnia powiadomił telefonicznie, że rezygnuje z jednorazowego odszkodowania. W związku z tym poprosiłem o pisemną rezygnację. Czy w tej sytuacji wysyłać dokumentację wypadku do ZUS.

Bardzo dobrze zrobiles.
Nie piszesz nic, czy pracownik "wystąpił o skierowanie do ZUS" pisemnie czy ustnie? I - czy dostarczył N9?
Jesli NIE - to nie musisz niczego robic.
Natomiast jesli wniosek byl pisemny i N9 bylo dostarczone do Ciebie to rezygnacja MUSI byc pisemna, w przeciwnym wypadku radziłabym Ci wyslac dokumentację do ZUS PRZED UPLYWEM terminu waznosci N9.


Miałem podobne przypadki ze zmianą nazwiska w trakcie leczenia włącznie . W dokumentacji powypadkowej wpisywałem adres taki jak w dowodzie osobistym - lekarz na N-9 też wpisuje z dowodu . Dodatkowo do ZUS podawałem adres do korespondencji .

Też tak robię. Z tym, że podaję adres taki, jaki istnieje w dokumentach kadrowych - nie wnikam gdzie poszkodowany faktycznie mieszka, jesli nie zglosil u pracodawcy zmiany.
No, chyba, ze w trakcie wysłuchania podaje mi inny adres dla korespondencji - to podaję go podobnie jak witek - do ZUS-u, pzesylajac wniosek o jednorazowe odszkodowanie, ale wtedy prosze poszkodowanego, zeby napisal ten adres sam.

Co do pozostalych spraw - uwazam podobnie jak Andrzej - dla uznania wypadku za WPP nie ma zadnego znaczenia to, ze poszkodowany jechal swoim (matki) samochodem. Jesli pracodawca tego nie toleruje - jest to kwestia późniejszej, ewentualnej odpowiedzialnosci służbowej.

Witam.
Proszę o pomoc sprawie wypadku zawodnika ,który był pracownikiem zatrudnionym w klubie na umowę na czas określony. W umowie miał zapisane ,że będzie pracownikiem gospodarczym - etat , faktycznie tej pracy nie wykonywał tylko uczęszczał na zajęcia sportowe z zawodnikami posiadającymi kontrakty zawodnicze. Nasz bohater w godzinach popołudniowych rozgrywał mecz w trakcie którego doznał urazu nogi ( poważny uraz) w dniu zdarzenia założono opaskę gipsową nie wystawiając zwolnienia. Po kilku dniach pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie na okres 9 dni, następnie przerwa i ponowne zwolnienie w sumie leczenie trwało ponad 40 dni. W czasie zatrudnienia klub sfinansował koszty leczenia w prywatnej klinice, zawodnik otrzymał odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego zawodników. Teraz nie jest już pracownikiem i wystąpił z wnioskiem o sporządzenie dokumentacji wypadku w pracy , w celu o trzymania jednorazowego odszkodowania.
Jeśli wypadku nie uznam - inna umowa inne wykonywane czynności brak związku z pracą , sprawę w Sądzie przegram- świadkowie potwierdzą ,że nigdy nie był pracownikiem tylko uczęszczał na mecze,
- uznam, ZUS stwierdzi jw.
Jak postąpić, proszę o sugestie lub konkretne rozwiązanie.
Pozdrowienia
Marek

Witam
Około miesiąc temu złożyłem wniosek do Starostwa o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej o powierzchni 499 m2 , a więc nie przekraczającej 0,05ha. Jak wiadomo zgodnie z punktem 12a (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami) powierzchnia taka jest zwolniona z opłat (zarówno jednorazowej jak i rocznej). Wczoraj otrzymałem Decyzję. Uwaga i tu niespodzianka. Ponieważ teren (działka) jest przeznaczona pod budownictwo letniskowe (symbol 41UTL) a budynek ma nazwę mieszkalny letniskowo-wielosezonowy naliczono mi normalną opłatę!!!!!. W telefonicznym uzasadnieniu podano, że nie jest to teren budowlany. Tymczasem w ustawie jest napisane:
Art. 12a. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:
1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.";

Czy ja czegoś nie rozumiem, czy ktoś inny????, bo mnie się wydaje że to bardzo wąska interpretacja urzędnicza i do tego mylna.

KODAKA
PS . Jakie są Wasze odczucia w tej kwestii i co radzicie???


  Neila - jesli wykonywalas pracę na podstawie umowy-zlecenia jako osoba ficzyczna (rozumiem, że nie prowadzisz dz. gospodarczej jako przedsiębiorca?) to koniecznie złóż u zleceniodawcy PISEMNY wniosek o sporządzenie dokumentacji w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległas w dniu.....
Zleceniodawca musi wówczas wypełnic Kartę wypadku przy pracy, ktorą sporządzasię dla ubezpieczonych nie będacych pracownikami (a więc m.in. dla zleceniobiorców, jesli byly opłacane składki na ubezp. wypadkowe) i przekazac ją do ZUS-u. Mozesz wowczas starac się o świadczenia z ZUS, w tym rowniez (po zakonczonym leczeniu) o jednorazowe odszkodowanie.
Proszę poczytac tez TU:

http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=79

W tym artykule oprócz starych stawek odszkodowań - reszta jest w zasadzie aktualna.
A aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową są takie:

W okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

* 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
* 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

Dzięki za odpowiedź. Proszę jeszcze o odpowiedź czy taka powinna być procedura:
§ 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku podmioty zobowiązane do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 i pkt 9-14 ustawy, powiadamiają pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu o wszczęciu postępowania powypadkowego, w którym może uczestniczyć przedstawiciel Zakładu.
Czyli najpierw nalezy wysłać do ZUS-u stosowne pismo?
Art. 5. 1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3,
dokonuje w karcie wypadku:
4) pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż
Następnie do 14 dni pracodawca u którego odbywqam staż sporządza Kartę Wypadku?
§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny(...)
§ 2. Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
A po zakończeniu leczenia składam wniosek do Urzędu Pracy, a urząd wysyła dokumentację do ZUS-u??
Będę wdzięczny za odpowiedź!